شکم پاکستان الکترونیک نیروی هوایی اخبار بین الملل

شکم: پاکستان الکترونیک نیروی هوایی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار بین الملل اینم شاخ به شاخ دو سیاستمدار!

امریکا | کارتون | در حاشیه | کره شمالی | کره شمالی | اخبار بین الملل

اینم شاخ به شاخ دو سیاستمدار!

اینم شاخ به شاخ دو سیاستمدار!

عبارات مهم : امریکا

در حاشیه زیاد کردن تنش میان امریکا و کره شمالی، سایت کگل این کارتون را منتشر کرد.

اینم شاخ به شاخ دو سیاستمدار!

واژه های کلیدی: امریکا | کارتون | در حاشیه | کره شمالی | کره شمالی | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs