شکم پاکستان الکترونیک نیروی هوایی اخبار بین الملل

شکم: پاکستان الکترونیک نیروی هوایی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات ‌ فراموشی افتخاری (اسناد اختصاصی) , ماجرای عجیب جعل امضا در کلوب استقلال

عکس‌های انتشار یافته از قراردادهای کلوب استقلال نشان دهنده تخلف بزرگی در کلوب پرافتخار است. 

‌ فراموشی افتخاری (اسناد اختصاصی) , ماجرای عجیب جعل امضا در کلوب استقلال

ماجرای عجیب جعل امضا در کلوب استقلال؛ فراموشی افتخاری (اسناد اختصاصی)

عبارات مهم : همراه

عکس های انتشار یافته از قراردادهای کلوب استقلال نشان دهنده تخلف بزرگی در کلوب پرافتخار هست.

به گزارش ایلنا، ماجرای قراردادهای مسئله دار کلوب استقلال پایتخت کشور عزیزمان ایران از بازیکنان و رده های پایه شروع شد. موضوعی اعتراض شدید سیاوش اکبرپور، سرمربی سابق این تیم، را به همراه داشت و در نهایت به قطع همکاری او با تیم های پایه به آخر رسید.

‌ فراموشی افتخاری (اسناد اختصاصی) , ماجرای عجیب جعل امضا در کلوب استقلال

در تابستان سال گذشته زمانی که سیدرضا افتخاری، مدیرعامل کلوب به سفر کرده بود قرارداد بازیکنان و کادر فنی این تیم امضا شد. مسئله سیاوش اکبرپور با کلوب در همین وقت شروع شد و او اعتقاد بود که صادق ورمزیار در امضای قراردادها دست برده و مهر مدیر کلوب را جعل کرده است.

افتخاری هم در مصاحبه ای اعتراف کرد که در غیاب او شخص دیگری به امضای قرارداد پیگیری کرده ولی این عنوان با توجه و تصویر العمل خاصی همراه نشد.

عکس‌های انتشار یافته از قراردادهای کلوب استقلال نشان دهنده تخلف بزرگی در کلوب پرافتخار است. 

عکس های زیر نشان می دهند که امضاها با هم مغایرت ندارند ولی معلوم نشد در غیاب افتخاری چه کسی دست به چنین اقدامی زده است.

‌ فراموشی افتخاری (اسناد اختصاصی) , ماجرای عجیب جعل امضا در کلوب استقلال

عکس‌های انتشار یافته از قراردادهای کلوب استقلال نشان دهنده تخلف بزرگی در کلوب پرافتخار است. 

واژه های کلیدی: همراه | استقلال | افتخاری | فراموشی | استقلال | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

‌ فراموشی افتخاری (اسناد اختصاصی) , ماجرای عجیب جعل امضا در کلوب استقلال

‌ فراموشی افتخاری (اسناد اختصاصی) , ماجرای عجیب جعل امضا در کلوب استقلال

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs